Kwaliteit

We zijn voortdurend bezig met de kwaliteit van onze dienstverlening. Onze visie op kwaliteit is het kennen van de verwachtingen van de klant, er naar handelen en nog wenselijker, deze verwachtingen overtreffen. Om te blijven zorgen voor een goede kwaliteit, hebben we een continusysteem van meten en verbeteren. Kwaliteit is onze basis: kwaliteit van de opvang, van onze medewerkers en de locaties. Onze locatie heeft een vergunning: deze krijg je als je voldoet aan de landelijke en gemeentelijke kwaliteitseisen. Bovendien is onze locatie geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Hier vindt u de rapporten van de toezichthouder van de GGD van onze locatie.