Welkom bij onze BSO

We heten u van harte welkom en hopen dat u en uw kind(eren) zich snel bij ons thuis zullen voelen.

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang (bso) bestaat bij ons uit voorschoolse opvang (vso), naschoolse opvang (nso) en vakantieopvang. Of u nu van één, twee of alle drie de mogelijkheden gebruik wilt maken, uw kind is altijd welkom. Wij bieden bso op twee locaties: in ons gebouw op de Rozenstraat 18 in Beneden-Leeuwen en ook in een ruimte in basisschool De Leeuwenkuil in Beneden-Leeuwen. Wij treffen momenteel voorbereidingen om de bso die nu in ons gebouw op de Rozenstraat ondergebracht is, met ingang van het nieuwe schooljaar ook onder te brengen in basisschool De Leeuwenkuil. Dit om een uitdagender aanbod te kunnen bieden aan de kinderen die we opvangen. Daarnaast zijn wij achter de schermen uiteraard ook bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe Integrale Kindcentrum, waarin ook de bso een plek zal krijgen. De planning is dat het nieuwe gebouw in het najaar van 2018 gereed zal zijn.

We zetten het kind voorop

Ieder kind heeft behoefte aan veiligheid, geborgenheid en genegenheid. Ieder kind wil gehoord en gezien worden, is nieuwsgierig en wil graag uitgedaagd worden. Ieder kind wil graag ruimte om zelf te ontdekken, zelf het tempo en de wijze van ontwikkelen te bepalen. Ieder kind wil zelf, maar ook samen met anderen de wereld ontdekken. Daarom bieden we kinderen:

  • een veilige basis, waar zij zich kunnen ontspannen en zichzelf kunnen zijn, zich gerespecteerd en geaccepteerd voelen;
  • de kans vaardigheden en kennis op te doen, die ze nodig hebben om nu en later, op school en in de samenleving, goed te kunnen functioneren;
  • de kans om zich sociale vaardigheden eigen te maken.

De groepsopvang (maximaal 20 kinderen per groep) biedt veel mogelijkheden om kinderen te leren zich in een ander te verplaatsen, met anderen rekening te houden, samen te werken en andere kinderen te helpen. We streven ernaar een verlengstuk van de thuissituatie te zijn. U, uw kind en de pedagogisch medewerker raken vertrouwd met elkaar door onze persoonlijke aandacht en begeleiding op maat. We hebben een cultuur waarbij pedagogische en didactische aanpak op elkaar zijn afgestemd.

Contact

Met vragen, opmerkingen of suggesties over de buitenschoolse opvang kunt u terecht bij onze pedagogisch medewerkers. We zijn telefonisch bereikbaar tijdens openingstijden via 06 13851888 (locatie Rozenstraat 18) of 06 12935642 (locatie De Leeuwenkuil) en via email: spomkinderopvangbenedenleeuwen@spommaasenwaal.nl.

Voor algemene informatie of vragen over uw overeenkomst kunt u op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur terecht bij de afdeling klantrelaties, 024-3822639 of klantrelaties@stichtingspom.nl.

De Buitenschoolse opvang is gesloten op de onderstaande (feest)dagen:

  • Nieuwjaarsdag
  • Tweede Paasdag
  • Hemelvaartsdag
  • Tweede Pinksterdag
  • Eerste Kerstdag
  • Tweede Kerstdag